Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

làm app gom rác

  1. leeahnjun

    Làm App gom rác

    Làm App gom rác Kết nối cộng đồng để chung tay xử lý rác thải... Xuất phát là một kỹ sư môi trường 9x, chị Nguyễn Hoàng Kim Phụng luôn quan tâm đến các vấn đề về rác thải và mong muốn giảm thiểu được việc xả rác thải hằng ngày của người dân bằng cách sử dụng công nghệ. Chính vì lý do đó, Kim...