Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

làm việc ở sở tài nguyên môi trương

  1. tinhmoi

    LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

    Các anh chị em đang làm trong ngành Môi Trường [có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà nước thì càng tốt] xin tư vấn cho mình trường hợp sau: - Mình TN ở KHTN HCMc ngành Khoa Học MT - Sau 1 thời gian dài xin việc mình VỪA MỚI được nhận vào sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh [ở ĐBSCL] và tình hình...
Top