Ứng dụng Gom Rác GRAC

lao động

 1. O

  còn hiệu lực Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội...

  Văn bản 4756/VBHN-BLĐTBXH hợp nhất nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải file đính kèm
 2. HSE

  Chưa có hiệu lực Nghị định xử phạt 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

  Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định...
 3. Minh YMT

  Khóa Học HSE Tháng 5/2015

  Hiện nay GRECO có khóa học HSE basic, Luật HSE và HSE officer được thiết kế dành riêng cho từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Occupational Health( H ),Safety( S ) and Environment( E ). HSE? EHS? SHE? Tại Mỹ phổ biến nhất HSE hoặc HS&E. Gần đây Security (An ninh) ngày một quan trọng nên một...
Top