lập báo cáo đtm

  1. KimThinhTran

    Báo cáo ĐTM cho bệnh viện

    Xin chào ! Mình đang viết báo cáo ĐTM cho bệnh viện. Lúc đầu quy mô 600 giường bệnh đã phê duyệt DTM, lúc sau chủ đâu tư nâng 950 giường, xây thêm khoa tâm thần mà không lập lại cáo cáo ĐTM. Hiện tại, đã hoàn thành hết việc nâng cấp lên 950 giường bệnh chủ đầu tư mới lập lại ĐTM. Tức là làm xong...
  2. N

    Hỏi về thủ tục môi trường, các báo cáo về DTM và xả thải

    Em muốn hỏi cả nhà mình chút ạ, Hiện tại có một nhà máy sản xuất đã có thủ tục môi trường là: Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường từ năm 1999. Đến năm 2011 đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên trong quá trình xử lý, hệ thống này gặp vấn đề và được Sở yêu cầu dừng hoạt...
scroll-topTop