lập đánh giá tác động môi trường

  1. C

    Lập Đánh Giá Tác Động Môi Trường

    Hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM ) LÀ hồ sơ quan trọng về môi trường đối với các dự án có quy mô lớn, cần phải làm trước khi đi vào thực hiện. Đó cũng là hồ sơ đòi hỏi người viết có chuyên môn về môi trường, và kinh nghiệm cao về môi trường. bởi hồ sơ sẽ được thẩm định và duyệt bởi các...
scroll-topTop