Ứng dụng Gom Rác GRAC

leadership

  1. Ms Bean

    ISO 14001 Bạn đã sẵn sàng cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2015?

    Bạn đã sẵn sàng cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 ? ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường nổi tiếng nhất của thế giới, và nó cung cấp một khuôn khổ hệ thống để giúp các tổ chức bảo vệ môi trường thông qua sự cân kinh tế-xã hội. Kết hợp với một tiêu chuẩn ISO 9001 được cập nhật...
Top