ledcored

  1. Ledcored

    Hồ Sơ Môi Trường

    Mình đang làm đồ án về hồ sơ môi trường, nhưng tầm kiến thức còn bó hẹp quá. Mình muốn hỏi các cơ sở pháp lý và cơ sở kỹ thuật của hồ sơ môi trường là gì ạ !
scroll-topTop