lĩnh vực môi trường

  1. leeahnjun

    Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường

    Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường. Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thanh tra trong lĩnh vực...
scroll-topTop