lò đốt rác sinh hoạt

  1. T

    Lò đốt rác sinh hoạt

    Nhờ a,chị trong diễn đàn tư vấn giúp e. Hiện tại bên cty e( sản xuất dược phẩm) đang muốn thử nghiệm một lò đốt rác sinh hoạt khoảng 30 kg/ngày. Vậy cho e hỏi bên e cần phân tích mẫu khí thải này áp dụng theo quy chuẩn nào, giấy tờ lpháp lý nào ko. Mong a chị tư vấn giúp e
scroll-topTop