Ứng dụng Gom Rác GRAC

loại b

  1. quangthanhtran

    Nước thải Nước thải KCN

    Các bạn ơi, mình đang có thắc mắc như sau: Công ty của mình nằm trong KCN, nước thải công ty xử lý tới loại A QCVN 40/2011, nhưng do quy định của nhà nước nên xử lý xong tới loại A phải thải vào hệ thống chung của nhà máy XLNT KCN. Nhà máy XLNT buộc bên công ty mình phải đóng phí tiếp, vậy có...
Top