Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

loài ruồi rừng lochaber

  1. leeahnjun

    Loài ruồi mới được tìm thấy trong rừng Lochaber

    Loài ruồi mới được tìm thấy trong rừng Lochaber Hai loài côn trùng chưa từng thấy đã được phát hiện trong một khu rừng ở Lochaber. Hai con gặm nhấm nấm đực đã bị bắt cùng với hàng chục ngàn côn trùng trong một cái bẫy đặc biệt vào năm 2018. Chúng được xác định bởi Ian Strachan sau khi anh cẩn...