lốc ly giấy

  1. leeahnjun

    Lốc 50 ly giấy sinh học

    Lốc 50 ly giấy sinh học phân hủy hoàn toàn, thân thiện môi trường , chọn size - CG THUỘC TÍNH SẢN PHẨM Chất liệu: KHÁC. CHI TIẾT SẢN PHẨM ly giấy sinh học, phân hủy hoàn toàn, thân thiện môi trường Cốc giấy được tráng nhựa vi sinh từ bột ngô, sắn... phân hủy hoàn toàn, thân thiện môi trường...
scroll-topTop