Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

lọc phân tử

  1. lockhicamfil

    Khử Mùi Cho Các Hệ Xử Lý Nước- Nước Thải- Nhà Máy Công Nghiệp

    Khử Mùi Cho Các Hệ Xử Lý Nước- Nước Thải- Nhà Máy Công Nghiệp Giới thiệu Ô nhiễm phân tử đang là vấn đề quan tâm trong các lĩnh vực IAQ cũng như trong các quy trình sản xuất công nghiệp. Xử lý mùi là phương pháp dễ nhận biết nhất đầu tiên trong yêu cầu xử lý ô nhiễm phân tử.. Hệ thống xử lý...