Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

lock out tag out

  1. C

    Bài giảng Lock Out Tag Out

    Chào Anh Chị; Em đang tiềm hiểu về Lock Out Tag Out, anh chị có bài giảng cho em xin tìm hiểu với ạ. Em cảm ơn nhiều!
  2. safety lock.vn

    Tìm hiểu về Lock out Tag out (Loto)

    Ngày 30/10/1989 tiêu chuẩn về Lockout/Tagout 29 CFR 1910.147 bắt đầu có hiệu lực. Tiêu chuẩn này được đề ra nhằm làm giảm tỷ lệ thương vong gây ra bởi những nguồn lực tiềm tàng, khi khởi động máy móc hoặc khi giải phóng các nguồn năng lượng dự trữ. Vào năm 1993, Lockout/Tagout là một trong tám...