Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

luật bảo vệ môi trường

  1. Minh YMT

    Danh mục cơ sở phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường

    Danh mục cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường EMS Xin download file đính kèm Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...
  2. HSE

    Luật Bảo vệ môi trường 2014: Đòn bẩy để phát triển bền vững

    Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang là vấn đề thách thức, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh lương thực và suy giảm các hệ sịnh thái. Chính vì thế, việc ban hành các quy định mới về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ biển và hải đảo có vai trò rất quan trọng, góp phần...