Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

luật hóa chất

 1. halay

  Cơ sở kinh doanh hóa chất và sản xuất hóa chất cần những loại giấy phép nào

  Mọi người giúp mình với Cơ sở kinh doanh hóa chất, sản xuất hóa chất và sử dụng hóa chất cho 1 hoạt động nào đó (xử lý nước thải,....) cần những loại giấy phép nào?
 2. P

  PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM TRONG LUẬT HÓA CHẤT

  Trong khi tra cứu các văn bản Luật hóa chất, mình nhận thấy rất dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm, vì vậy mình lập topic này để trao đổi kinh nghiệm nhằm tra cứu Luật dễ dàng hơn nè ^.^ Theo điều 4, Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 1. Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai...
 3. O

  Phiếu an toàn hóa chất phải lập khi nào?

  A/Theo điều 29, luật hóa chất có ghi: Điều 29. Phiếu an toàn hóa chất 1. Hoá chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hoá chất nguy hiểm phải được lập phiếu an toàn hóa chất. 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm...