luật hse

  1. Minh YMT

    Mô tả công việc của nhân viên Compliance

    Đối với những nhà máy chuyên gia công ( thường nằm trong ngành công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ) thì vai trò của 1 nhân viên Compliance là không thể thiếu và quan trọng. Điều đầu tiên và rất rất quan trọng là phải nắm rõ luật HSE, luật lao động và các luật có liên quan. Mô tả công việc của nhân...
  2. Minh YMT

    Luật HSE - An toàn sức khỏe môi trường

    Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06/2015 với chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững” Nhân dịp sinh nhật 8 năm ( từ 05-06-2007) của yeumoitruong.com và yeumoitruong.vn và mong muốn PHỤC VỤ mọi người nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn, Ban quản trị (BQT) công bố app...
scroll-topTop