luật phòng cháy chữa cháy

 1. H

  Nghị định 79/2014 - luật phòng cháy chữa cháy

  Nghị định 79/2014 NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy
 2. minhtienmtk3104

  Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

  BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...
 3. hoahong39

  Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 40/2013/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
scroll-topTop