Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

luật và quản lý môi trường

 1. Minh YMT

  Khóa học Luật và Quản lý môi trường tháng 7/2015

  Khóa học Luật và Quản lý môi trường tháng 7/2015 do GRECO Training huấn luyện đào tạo + Thời gian: 04 ngày + 04 Giảng viên: 2 giảng viên thuộc Sở TNMT TP.HCM, 1 giảng viên thuộc trường đại học và 1 chuyên gia về EMS. + Học viên đến từ các công ty: thủy sản, quản lý hạ tầng khu công nghiệp, dệt...
 2. Minh YMT

  khóa học Luật và quản lý môi trường - tổng công ty quản lý bay Việt Nam

  Khóa học "Luật và quản lý môi trường" do GRECO Training huấn luyện đào tạo cho Tổng Công Ty Quản lý Bay Việt Nam - Bộ Giao Thông Vận Tải đặt hàng với các nội dung sau: Modul 01: Quản lý môi trường trong doanh nghiệp Modul 02: Quản lý nhà nước về môi trường: mô hình quản lý nhà nước, hệ thống...
 3. Minh YMT

  Khóa Học Luật Và Quản Lý Môi Trường Tháng 7/2015

  Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Khóa học "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với...
 4. Minh YMT

  Khóa học Luật và quản lý môi trường tháng 5/2015

  Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Khóa học "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với...
 5. Minh YMT

  Khóa Học ISO 14001 nâng cao tháng 8/2014

  Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 mở rộng" và "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của...
 6. Minh Grac

  Khóa học Luật và quản lý môi trường tháng 7/2014

  Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với kinh...
Top