Ứng dụng Gom Rác GRAC

luật

  1. Minh YMT

    con lừa

    Trên núi có một con lừa ngốc, đến chết vẫn không hiểu nguyên do Trên núi có một con lừa ngốc, chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết, một câu chuyện ý nghĩa mà bất kì ông chủ nào cũng có thể truyền cho nhân viên đọc để bản thân hiểu hơn về giá trị con người. Một ngôi chùa trên núi có nuôi...
  2. P

    Điểm mới cơ bản của Hệ thống pháp luật Việt Nam từ năm 2016?

    Bộ Tư pháp vừa trình Dự thảo Luật văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ năm 2016), theo đó có những điểm mới đáng chú ý sau: 1. Tinh giản văn bản quy phạm pháp luật Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ tinh giản theo hướng bỏ các hình thức: - Nghị quyết của Quốc hội; - Nghị quyết của...
Top