Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

lượng co2

  1. HSE

    Báo động: Lượng khí CO2 sẽ đạt mức kỷ lục trong tương lai

    Theo các chuyên gia nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu, lượng khí thải CO2 sẽ đạt đến mức kỷ lục nếu như nhiệt độ và mực nước biển tiếp tục tăng. Các chuyên gia của Hiệp hội Khí tượng Mỹ mới đây đã đưa ra bản báo cáo cho thấy, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, nồng độ khí CO2, mực nước biển...