Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

lương ngành công nghệ môi trường

  1. Minh Grac

    Nguyên nhân lương nhân viên môi trường chưa cao

    CÓ VÀI ANH CHÀNG/CÔ NÀNG HỌC NGÀNH MÔI TRƯỜNG CỨ THAN THỞ RẰNG LƯƠNG HIỆN TẠI THẤP VÀ CHO RẰNG NGÀNH MÔI TRƯỜNG LƯƠNG KHÔNG CAO. TOPIC NÀY MỔ SẺ NGUYÊN NHÂN TRÊN Vài câu hỏi đặt ra: Lương bao nhiêu gọi là thấp ? Lương có tương xứng với sức lao động và trí tuệ bỏ ra hay không ? Lương có phải...
Top