Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

machinery

  1. viruslinkinpark

    Từ điển về các loại máy & thuật ngữ (Eng + Chi)/ Machinery Vocabulary

    Từ điển về các loại máy và thuật ngữ (Việt + Anh + Hoa) :)