Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

màng lọc ro

  1. VanKyNguyen

    Công nghệ thẩm thấu ngược trong xử lý nước thải là gì?

    · Làm thế nào một hệ thống RO hoạt động? Dưới tác động của Áp suất, dòng chảy được tiếp xúc trực tiếp với màng lọc bán thấm. Phần lớn các muối hòa tan, chất hữu cơ, vi khuẩn và chất rắn lơ lửng không thể đi qua màng lọc và được thải ra ngoài, còn nước tinh khiết được thấm qua màng và thải ra...
Top