mất ckmt

  1. gacon36a

    Mất cam kết bảo vệ môi trường phải làm sao?

    Chủ đầu tư bên mình bị mất cam kết bảo vệ môi trường do quá trình lưu giữ không tốt. Bây giờ muốn xin lại thì phải làm thế nào?
scroll-topTop