material safety data sheet

  1. HSE

    MSDS- Phiếu an toàn thông tin hóa chất

    Trong bài viết này chúng ta cùng thảo luật vấn đề liên quan tới MSDS - Material safety data sheet - Phiếu an toàn thông tin hóa chất. 1. ý nghĩa 2. yêu cầu pháp luật 3. Tự công bố hay chứng nhận của của cơ quan quản lý nhà nước 4. Các câu hỏi liên quan 5. Cách tìm 1 MSDS 6. Sự khác nhau của...
  2. daibangxanh

    MSDS là gì ?

    MSDS là gì vậy các bạn :bemused:, mình thấy nhà máy nào sử dụng hoá chất cũng đều có cái này
scroll-topTop