mẫu cv

  1. Minh Grac

    Một vài Curriculum Vitae mẫu cho anh em tham khảo

    Đây là 1 vài Curriculum Vitae cho anh em tham khảo, anh em có thể tham khảo thêm ý nghĩa của CV của YMT trong box này Lưu ý: File này chỉ mang tính chất tham khảo để anh em YMT mình sử dụng trong công việc thôi nhé. File này mang tính chất hình thức, còn nội dung nhiều hay ít, hay or dở đều do...
Top