Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

  1. Minh YMT

    Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

    Bạn cần khiếu nại hoặc tố cáo một hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của xã hội hoặc cá nhân một cách sai trái thì bạn có quyền làm đơn đề nghị lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề giải quyết. Vui lòng download file đính kèm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...