Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

máy móc

  1. N

    Hệ số phát thải khí độc hại của một số máy móc, thiết bị

    Chào cả nhà, Mình đang cần một số thông tin liên quan đến hệ số phát thải bụi và khí thải độc hại (SO2, CO, CO2, NOx,THC) - (kg/lít) và lưu lượng khí thải (Nm3/ca - 8h/ca) của một số máy móc, thiết bị (Nguồn thông tin), cụ thể: 1. Cần cẩu bánh lốp 100T 2. Cần cẩu bánh xích 150T 3. Xe nâng hàng...