may x-strata920

  1. NguyenDang

    Máy X-strata920 có cần tuân theo Luật năng lượng điện tử?

    Chào các bạn! Công ty mình có sử dụng máy X-strata920 để đo độ dày của lớp xi mạ. Máy này nhỏ như máy in, có kiểm nghiệm đạt thông số quy định (<0,3 mR/hr). Vậy mình có cần tuân theo Luật năng lượng điện tử không? (Mình đọc Luật thấy có rất nhiều yêu cầu như: Báo cáo đánh giá an toàn đối với...
scroll-topTop