Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

methanol

  1. meomaythongminh

    Phiếu an toàn hóa chất của methanol

    METHANOL Tên hóa chất: Methanol; Mã số CAS: 67-56-1; Mã số UN: 1230; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải làm những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất hoặc nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu sản xuất kinh doanh; + Xây dựng biện pháp...