minhthuy196

  1. M

    Quy mô lập ĐTM ĐƯỜNG GIAO THÔNG?

    Hi các bạn, Mình hiện có một vài vấn đề nhỏ có liên quan đên quy mô của các công trình đường giao thông lập ĐTM. Theo Nghị định 18 thì Nhóm dự án về giao thông thì mục 20 (phục lục nghị định 18) thì "Dự án xây dựng đường oto cao tốc, đường oto từ cấp I đến cấp III, đường cấp IV miền núi; đường...
  2. M

    đề án BVMT đơn giản bến thủy nội địa

    Mình đang làm 01 hồ hơ về bến thủy nội địa, với mục đích sử dụng là chuyên dùng xếp dỡ và tập kết vật liệu xây dựng. Ban nào có hồ sơ về vấn đề này cho mình xin để tham khảo với nha. Cám ơn các bạn rất nhiều. email của mình: ngothuy196@yahoo.com
scroll-topTop