Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

mô hình và tài chính

  1. Ngan2001

    Các mô hình và tài chính cho quản lý chất thải rắn

    Các mô hình và tài chính cho quản lý chất thải rắn a) Mô hình quản lý Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, ở hầu hết các quốc gia, quản lý CTR là trách nhiệm của chính quyền địa phương; rất ít chính quyền trung ương trực tiếp liên quan đến quản lý CTR ngoài việc ban hành chính sách, giám...