moitruongbinhminh.com

  1. bunvisinh

    Quản lý môi trường Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

    Hiện tại mình đang có 1 dự án tối mật tại khu công nghiệp Long Hậu - Long An. Đó là viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà máy sản xuất giấy với lưu lượng 6000 Tấn/1 tháng. Nhưng đề tài này quá khó . Bạn nào có kinh nghiệm có thể nhắn về giúp mình địa chỉ mail : orionaxian@gmail.com...
scroll-topTop