moitruonghaidang.com

  1. A

    Hồ sơ khai thác nước ngầm

    Hồ sơ khai thác nước ngầm với những câu hỏi thường gặp: 1. Giấy phép khai thác nước ngầm là gì? Giấy phép khai thác nước ngầm là một trong những giấy phép môi trường quan trọng và cần thiết đối với các Doanh nghiệp/ Cơ sở có khai thác nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt hoặc sản xuất. 2. Tại...
scroll-topTop