Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

msds

 1. hoahong39

  Danh sách MSDS tại YMT

  Danh sách MSDS đã được upload tại thư viện MSDS sẽ được cập nhật ở đây. MSDS của các chất còn lại sẽ được upload dần dần cho các bạn cần biết nhé! Bạn nào có đóng góp về bản MSDS tham khảo bằng tiếng việt thì gửi mail sang: admin@yeumoitruong.vn để mình chia sẻ cho mọi người nhé! Cảm ơn bạn! Nội...
 2. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của Thiourea

  Thiourea Mã số CAS: 62-56-6; Mã số UN: 2811; Công thức hóa học: CH4N2S; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất phải xây dựng Biện Pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Tham khảo MSDS bên dưới file đính kèm; Khuyến cáo: Tài liệu bên dưới mang tính chất tham khảo, cùng một MSDS của một hóa...
 3. O

  Phiếu an toàn hóa chất của Methylene Chloride

  METHYLENE CHLORIDE (Diclorometan) Tên hóa chất: Methylene Chloride; Số CAS: 75-09-2 Số UN: 1593; CTHH: CH2Cl2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin phép: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu trực tiếp sản xuất...
 4. O

  Phiếu an toàn hóa chất của Styrene

  Styrene Tên hóa chất : Styrene; (Vinylbenzene, Ethenylbenzene, Styrol); Số CAS: 100-42-5 Số UN: 2055; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa có thông tin; Hóa chất này phải xin giấy phép: Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất,.., xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu trực tiếp vận chuyển...
 5. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của Aceton

  ACETON Tên hóa chất: Aceton; Số CAS: 67-64-1 Số UN: 1090 (quốc tế) 1091 (việt nam); CTHH: C3H6O; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu trực tiếp sản xuất...
 6. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của Calcium Hypochlorite

  Calcium Hypochlorite Tên hóa chất: Calcium Hypochlorite; Số CAS: 7778-54-3 Số UN: 3487; CTHH: Ca(CLO)2 Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất cần xây dựng các loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; + xin giấy...
 7. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của Heli

  HELI Tên hóa chất: Heli (He); Mã số CAS: 7440-59-7 Số UN: 1046; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Khai báo hóa chất sản xuất hoặc nhập khẩu, Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh; xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu...
 8. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của FeCL3

  Sắt (III) clorua (Iron(IIl) chloride) Tên hóa chất: Sắt III Clorua; Mã số CAS: 7705-08-0 Số UN: 1773; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này xin những loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; + xin giấy phép...
 9. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của methanol

  METHANOL Tên hóa chất: Methanol; Mã số CAS: 67-56-1; Mã số UN: 1230; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải làm những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất hoặc nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu sản xuất kinh doanh; + Xây dựng biện pháp...
 10. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của axetylen

  AXETYLEN Tên theo danh pháp IUPAC: Acetylene; Mã số CAS: 74-86-2; Mã số UN: 1001; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa có thông tin; Hóa chất phải xin các loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; + Xin giấy phép vận chuyển hàng...
 11. meomaythongminh

  Phiếu an toàn hóa chất của Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

  KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) + Tên hóa chất: Khí dầu mỏ hóa lỏng; + Mã số CAS: + Mã số UN: 1075; + Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoặc kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất tùy theo khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm; MSDS...
 12. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của H2O2

  Hiđrô perôxít Tên theo danh pháp IUPAC:Hiđrô perôxít; Mã số CAS: 7722-84-1; Mã số UN: 2014 ( quốc tế); 2984 (việt nam) CTHH: H2O2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện...
 13. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của CuCN

  Copper(I) cyanide ( Đồng I Xyanide) Tên hóa chất: Đồng (I) xyanua (Đồng cyanid); Mã số CAS: 544-92-3 ; Mã số UN: 1587; CTNH: CuCN; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh...
 14. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của Kẽm xyanua

  Kẽm xyanua Tên hóa chất: Kẽm xyanua hoặc Zinc Cyanide; Mã số CAS: 557-21-1; Mã số UN: 1713; CTHH: Zn(CN)2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin cấp những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Hóa chất xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh...
 15. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của NaCN

  Sodium cyanide (Natri cyanid) Tên theo danh pháp IUPAC: Natri xyanua; Mã số CAS: 143-33-9; Mã số UN: 1689; CTHH: NaCN; Là một hợp chất hóa học cực độc; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện xin các giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy...
 16. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của Chromium trioxide

  Chromium trioxide (Crom trioxit) Tên theo danh pháp IUPAC: Chromium trioxide; Mã số CAS: 1333-82-0 ; Mã số UN: 1463; CTHH: CrO3; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản...
 17. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của Kali xyanua

  Kali xyanua Tên hóa chất: Kali xyanua hoặc Potassium cyanide Mã số CAS: 151-50-8; Mã số UN: 1680; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nếu sản xuất kinh doanh; + Xây dựng biện...
 18. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của KOH

  Kali hiđroxit Tên theo danh pháp IUPAC: Potassium hydroxide; Mã số CAS: 1310-58-3; Mã số UN: 1813; CTHH: KOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này cần phải thực hiện giấy phép sau: + Hóa chất khai báo nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; +...
 19. hoahong39

  Phiếu an toàn hóa chất của CH3COOH

  Axit axetic Tên theo danh pháp IUPAC: Acid ethanoic; Mã số CAS: 64-19-7; Mã số UN: 2789; CTHH: CH3COOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu sản xuất, kinh...
 20. D

  Phiếu an toàn hóa chất Nitơ

  Nitơ Tên: Nitơ; Mã số CAS: 7727-37-9; Mã số UN: 1066; CTHH: N2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Cơ sở Có hoạt động liên quan đến Nitơ phải xin phép tại cơ quan thẩm quyền những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh...