Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

mùa nóng

  1. L

    Quy dinh mua nong, lanh trong TCVSLD 3733/2002/QĐ-BYT

    Bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này thì tôi cho 10 điểm. Cách xác định mùa nóng, lạnh trong TCVSLD 3733/2002/QĐ-BYT như thế nào?