Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

mực in

  1. M

    Cần tư vấn công nghệ xử lý nước thải mực in

    Nước thải đầu vào : COD = 1800, SS = 120, SS = 1100, BOD = 500 Công nghệ mình đưa ra : Keo tụ tạo bông ====>Lắng===>Ozone ===>Aerotank===>Lọc màng MBR==>loại B. Với công nghệ này có thể xử lý đạt không ah??
Top