Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

mức lương ngành môi trường

  1. super_man

    Mức lương ngành Môi trường, thấp hay cao?

    :o Tôi học nghảnh môi trường ra, nếu so sánh với các ngành khác học thì khó hơn chút chút, học 5 năm đại học:o . Nhưng khi đi làm thì lương bèo bọt, khoảng trên 1,5 triệu/tháng cho 1 kỹ sư, một sự bóc lột tàn bạo hiện nay, trong khi đó hoàn thành 1 công trỉnh thì họ lời vài chục đến hàng trăm...
Top