Ứng dụng Gom Rác GRAC

mục tiêu

  1. V

    Ai là người thắng cuộc?

    Cách đây rất lâu, ở một cuộc thi Thế Vận Hội tại Seattle, có 9 nhà điền kinh khoẻ mạnh và cường tráng tham gia, họ chuẩn bị bắt đầu cuộc thi chạy bộ cự ly 100 mét. Tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chạy nhưng có một thanh niên trượt chân và ngã quỵ xuống, và...
Top