Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nacn

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của NaCN

    Sodium cyanide (Natri cyanid) Tên theo danh pháp IUPAC: Natri xyanua; Mã số CAS: 143-33-9; Mã số UN: 1689; CTHH: NaCN; Là một hợp chất hóa học cực độc; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện xin các giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy...