Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

nam

  1. V

    Tài liệu Xin tài liệu hấp phụ làm niên luận

    Hiện tại em đang làm niên luận về Hấp phụ Flo bằng sơ dừa biến tính, anh chị nào có tài liệu liên quan cho em với!! gửi giúp em vào mail : vunangnam@gmail.com với Tiện thể ai có :"Nghiên cứu biến tính xơ dừa Tam Quan để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ trong...
Top