nang cap

  1. H

    Tìm một báo cáo ĐTM về một dự án được nâng cấp, cải tạo

    Anh/ chị, bạn bè nào có tài liệu báo cáo ĐTM hay cam kết về một dự án cải tạo, nâng cấp không?. Chẳng hạn Một khách sạn đã xuống cấp ngừng hoặt động một thời gian, giờ chủ dự án cải tạo, nâng cấp để đưa vào hoạt động trở lại. Bạn nào có share cho mình tham khảo với mail của mình...
scroll-topTop