Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

năng lượng tương lai

  1. leeahnjun

    Băng cháy- năng lượng của tương lai

    Với tình trạng môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng như hiện nay thì việc sử dụng nguồn năng lượng xanh đang được đầu tư và chú trọng phát triển. Từ trước đến nay ta thường nghe đến năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng... Vậy đã bao giờ bạn nghe đến từ “băng cháy” chưa? Chúng...