Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

naoh

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất NaOH

    Natri hiđroxit Tên theo danh pháp IUPAC: Sodium hydroxide; Mã số CAS: 1310-73-2; Mã số UN: 1824; Công thức hóa học: NaOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Theo quy định pháp luật, Hóa chất phải thực hiện các loại giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin cấp giấy chứng...