Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

natri cyanid

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của NaCN

    Sodium cyanide (Natri cyanid) Tên theo danh pháp IUPAC: Natri xyanua; Mã số CAS: 143-33-9; Mã số UN: 1689; CTHH: NaCN; Là một hợp chất hóa học cực độc; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện xin các giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy...
Top