Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nđ 35

  1. A

    Cty hoạt động trước 5/6/11 nhưng di dời trụ sở thì NĐ 35/2014 có hiệu lực?

    Xin chào, ACE rành luật vui lòng tư vấn giúp mình trường hợp này với :( Cty mình thuộc trường hợp phải làm đề án đơn giản theo nghị định 35/2014. Nhưng bên UBND huyện lại bảo rằng, tuy cty mình hoạt động trước ngày 5/6/2011, nhưng lại đổi địa điểm kinh doanh từ năm 2013 (địa điểm mới cùng...