Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

nebosh

  1. Leo Ho

    NEBOSH IGC_Tóm tắt tổng hợp

    NEBOSH IGC là một trong những bằng cấp uy tín trên thế giới do Anh Quốc cấp. Đây là tấm vé thông hành cũng như là một trong những thành quả cho các bạn làm nghề HSE về Manufacturing (phần Oil and Gas thì có bằng NEBOSH Oil & Gas). Giá trị của bằng này ra sao thì các bạn có thể tra trên mạng...