Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ngành công nghệ môi trường

  1. nguyenthidungmt2001

    Hãy hành động vì môi trường xanh của các Doanh nghiệp

    Tất cả mọi vấn đề đều có những giá trị nhất định của nó và môi trường cũng thế. Đối với cuộc sống nhân loại đó là vấn đề sống còn. Thế hệ hôm nay không biết gìn giữ thì thế hệ ngày mai sẽ mất đi nó. Cuộc sống trên trái đất được duy trì đến bao lâu còn phụ thuộc vào điều này. Do không xử...
  2. N

    Ngành cảnh sát môi trường

    Em nghe nói có nghành cảnh sát môi trường, không hiểu nó thế nào nhỉ Có lấy dân trong nghành không ^^
Top