Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ngành quản lý môi trường đi làm những gì?

  1. H

    ngành quản lí tn và mt sẽ làm được những việc gì?

    các a,c cho em hỏi. ngành quản lí tn và mt học xong ra trường có thể xin việc ở những nơi nào? (cả nhà nước và tư nhân???) giờ em đang theo học ngành này nhưng đang rất hoang mang, mong a,c giải đáp thắc mắc giùm em với.
Top